regulamin zakupów

Regulamin sklepu Caffemio

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAFFEMIO, OBOWIĄZUJĄCY OD  25.12.2014 roku (z późniejszymi zmianami, wynikającymi z konieczności spełnienia wymogów aktualnego prawa)

I. Postanowienia ogólne

1) Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową caffemio.net zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Wrocławskie Centrum Kawy i Herbaty Małgorzata Majer, ul. Widna 6, 50-543 Wrocław, NIP: 514-002-82-60, REGON: 932919492, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEiDG.

2) Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@caffemio.net lub pod nr. tel.: +48603083006.

3) Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy 
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4) Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5) Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych 
oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6) Właściciel www.caffemio.net zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.caffemio.net, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2) Właściciel – Wrocławskie Centrum Kawy i Herbaty Małgorzata Majer, ul. Strzegomska 206-208, 54-432 Wrocław, NIP: 514-002-82-60, REGON: 932919492, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEiDG.

3) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4) Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji 
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5) Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu 
mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu 
e-mail, imienia i nazwiska.

6) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej 
lub zawodowej.

8) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9) Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1) W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

b) dostęp do sieci Internet;

c) adres poczty email.

2) Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki 
te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3) Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4) Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.sklep.caffemio.net i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1) Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres 
e-mail, hasło oraz dane osobowe, za pomocą formularza.

2) Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3) Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4) Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

5) Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6) Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7) Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

8) Zarejestrowany Klient ma możliwość:

a) dostępu do statusu oraz historii zamówień;

b) otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

c) informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

d) zamówienia Produktu,

e) zmiany swoich danych;

f) zmiany swojego hasła;

g) sprawdzenia swoje zamówienia;

h) całkowitego usunięcia swojego konta.

9) Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej.

10) Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

11) Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

1) Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.

2) Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3) Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej 
i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4) Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

5) Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym 
przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy 
bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

6) Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7) Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera 
lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

8) Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

9) Klient składa zamówienie w następujący sposób:

a) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

b) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

c) wybór formy dostawy i płatności;

d) zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

e) wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

f) zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

10) Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

11) Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@caffemio.net;

b) telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr telefonu: 603-083-006

12) Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

13) Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w

pkt. 11., powinien podać:

a) nazwę, rozmiar i ilość produktów;

b) imię i nazwisko odbiorcy;

c) dokładny adres dostawy;

d) numer telefonu kontaktowego;

e) adres e-mail zamawiającego.

14) Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

15) Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

b) opis produktu;

c) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

d) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy 
(m.in. płatności i dostawy);

e) formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

f) sposób płatności;

g) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 
14 dni;

h) informację o prawie do rękojmi;

i) w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

16) Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VI. Forma płatności

1) Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

a) przelewu bankowego;

b) gotówką przy odbiorze osobistym

c) za pobraniem

d) zapłaty za pośrednictwem systemu płatności DOTPAY.PL.

e) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DOTPAY.PL

2) Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny 

1) Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2) Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3) Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4) Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1) Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

a) kurier;

b) paczkomaty Inpost;

c) odbiór osobisty.

2) Termin dostawy to 48 godzin, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. 
W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo 
do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3) Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4) Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

5) Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6) Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. 

IX. Usługa Newslettera

1) Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.

2) Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

3) Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter

4) Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera zgłoś rezygnację”.

5) Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Gwarancja

1) Sklep udziela 12 miesięczną gwarancje na wszystkie urządzenia (ekspresy, młynki,) dostępne na stronie www.caffemio.net.

2) Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie przez klienta sklepu internetowego dowodu zakupu faktury VAT lub paragonu.

3) Sklep rozpatrzy gwarancje w ciągu 21 dni. Powiadomienie w formie elektronicznej o stanowisku jakie zajął Sklep w przypadku złożonej reklamacji, zostanie wysłane pod wskazany adres e-mail podany w formularzu.

4) W przypadku wykrycia wady towaru przez Klienta zobowiązany on jest w terminie 10 dni zawiadomić sprzedawcę o wadzie jaką wykrył podczas użytkowania.

5) Korzystanie z gwarancji nie wyklucza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (rękojmia).

XI. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Wrocławskie Centrum Kawy i Herbaty, ul. Widna 6, 50-567 Wrocław.

2) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Wrocławskie Centrum Kawy i Herbaty, ul. Widna 6, 50-567 Wrocław.

3) Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

4) W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

5) Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił 
od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi 
w wypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

XII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1) Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2) Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

a) listownie na adres: Wrocławskie Centrum Kawy i Herbaty, ul. Widna 6, 50-567 Wrocław.

b) elektronicznie na adres: sklep@caffemio.net

c) telefonicznie, nr tel.: 603-083-006 

3) W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4) Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5) W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6) W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7) Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8) Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9) Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Pozostałe

1) Regulamin jest dostępny pod adresem: www.caffemio.net.

2) Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3) Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5) Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem ppkt 6

6) Jeżeli kupującym NIE JEST konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.

7) Jeżeli kupującym NIE JEST konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Promocje
Twinings Darjeeling puszka 100g - czysta czarna herbata z Indii, z regionu Dardżyling
Twinings Darjeeling puszka 100g - czysta czarna herbata z Indii, z regionu Dardżyling
17,90 zł 15,90 zł 14,55 zł 12,93 zł
szt.
Richmont Black Chilli Chocolate 50x4g - czarna herbata o smaku czekolady z papryczką chili
Richmont Black Chilli Chocolate 50x4g - czarna herbata o smaku czekolady z papryczką chili
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Richmont Ceylon Gold 50x4g - wysokiej jakości herbata cejlońska z regionu Kandy
Richmont Ceylon Gold 50x4g - wysokiej jakości herbata cejlońska z regionu Kandy
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Davidoff Espresso 57 100g - kawa rozpuszczalna, czysta arabika
Davidoff Espresso 57 100g - kawa rozpuszczalna, czysta arabika
19,70 zł 16,50 zł 16,02 zł 13,41 zł
szt.
Davidoff Rich Aroma 100g - kawa rozpuszczalna, czysta arabika
Davidoff Rich Aroma 100g - kawa rozpuszczalna, czysta arabika
19,70 zł 16,50 zł 16,02 zł 13,41 zł
szt.
Lavazza Espresso 100% Arabica 250g - ziarnista kawa dla domu i biura
Lavazza Espresso 100% Arabica 250g - ziarnista kawa dla domu i biura
17,90 zł 16,90 zł 14,55 zł 13,74 zł
szt.
Richmont Spicy Cinnamon 50x6g - aromatyzowana mieszanka owocowa z mocną nutą cynamonu
Richmont Spicy Cinnamon 50x6g - aromatyzowana mieszanka owocowa z mocną nutą cynamonu
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Richmont Raspberry Pear 50x6g - aromatyzowana mieszanka owocowa z nutami maliny i gruszki
Richmont Raspberry Pear 50x6g - aromatyzowana mieszanka owocowa z nutami maliny i gruszki
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Richmont Mexican Dream 50x6g - herbata owocowa z nutami cytrusowo-korzennymi
Richmont Mexican Dream 50x6g - herbata owocowa z nutami cytrusowo-korzennymi
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Richmont Ginger Paradise 50x6g - herbata z imbirem, mieszanka owocowo-korzenna
Richmont Ginger Paradise 50x6g - herbata z imbirem, mieszanka owocowo-korzenna
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Richmont Forest Fruits 50x6g - herbata owocowa o smaku owocowo-śmietankowym
Richmont Forest Fruits 50x6g - herbata owocowa o smaku owocowo-śmietankowym
127,70 zł 119,70 zł 103,82 zł 97,32 zł
szt.
Waluty

Sklep z kawą - kontaktSklep z kawą - skontaktuj się

 

Kontakt telefoniczny:

603 083 006

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl